Workshop gehouden met Portugese oudere burgers om GreenerAge-materialen te testen

Op 6 september 2023 werd er een workshop gehouden in Porto, Portugal en georganiseerd door SHINE. Er waren zeven deelnemers ouder dan 55 jaar. Het primaire doel van deze workshop was het vastleggen van hun waardevolle inzichten en perspectieven op de belangrijkste uitkomsten van het GreenerAge project: het compendium, het platform en de trainershandleiding.

Het platform en het compendium behandelen een reeks essentiële thema’s, waaronder klimaatverandering, duurzame voedselconsumptie, verantwoord watergebruik, duurzame energie, milieuvriendelijk vervoer en meer.

Tijdens deze workshop lag de nadruk op duurzame voedselconsumptie. De deelnemers voerden een levendige discussie en deelden hun eigen visie op wat duurzame voedselconsumptie is, de milieueffecten van voedselkeuzes en praktische tips voor het aannemen van duurzamere eetgewoonten. Begrippen als seizoensgebonden en biologische groenten en fruit werden benadrukt, samen met discussies over de gevolgen voor het milieu van praktijken als superintensieve landbouw en het planten van uitheems voedsel.

Wat praktische tips betreft, ging de groep in op het idee van tuinieren, dat sommigen een hele uitdaging vonden. Vervolgens verkenden de deelnemers het compendium en het platform, die beide overweldigend positieve feedback kregen. Veel deelnemers waardeerden de eenvoudige en bruikbare tips van deze bronnen, die hen aanzetten om na te denken over nieuwe manieren om duurzamer te leven. Wat het platform betreft, waren de deelnemers blij met de informatie over de milieueffecten van niet-duurzame voedselproductie en -consumptie, waaronder het gebruik van informatieve infografieken. Er werden enkele suggesties gedaan voor het platform, zoals het toevoegen van meer afbeeldingen. De algemene feedback van de workshop, die was opgezet volgens de richtlijnen van de trainershandleiding, was zeer positief. Deelnemers spraken hun waardering uit voor de boeiende en interactieve aanpak van kennisdeling.

De snacks die tijdens de workshop werden geserveerd bestonden uit lokale, nationale producten die op lokale markten werden gekocht. Ter afsluiting van het evenement ontvingen de deelnemers een handige gids met een lijst van lokale markten waar biologisch eten te koop is.