We gingen het aan de burgers vragen…

“De GreenerAge projectpartners uit Finland, Portugal, Polen, Nederland en Duitsland vroegen burgers: “Hoe ga ik bijdragen aan een groenere toekomst?”

De antwoorden waren zeer positief, waaruit de bezorgdheid over milieukwesties in de verschillende landen blijkt.

In het GreenerAge – Climate Change and Environmental Literacy for Urban Citizens 55+ project blijven we ons inzetten om de milieuvaardigheden van 55-plussers te vergroten, de toegang tot kennis en gebruiksvriendelijke digitale instrumenten te verbreden en de empowerment van volwassen opleiders voor laagdrempelige en zeer adaptieve training over groene praktijken te bevorderen.”