Mogelijkheden in het volwassenenonderwijs

Op 12 januari werd het evenement Opportunities in Adult Education Esarums+ gepromoot door het Portugese Nationale Agentschap voor Onderwijs en Opleiding, in Marinha Grande, met de steun van Dom Dinis Higher Institute” en Marinha Grande Newspaper. Er werden thematische sessies gehouden over mobilitietsprojecten en de samenwerking met volwassenenonderwijs, met speciale deelname van vertegenwoordigers van de instellingen “Professional School of Sico” en onze partner SHINE 2 Europe. Carina Dantas gaf als coordinator van het project een presentatie.