GreenerAge project gepresenteerd in Finland

Op 16 november 2022 nam Raúl Castaño-Rosa van de Universiteit van Tampere, de coördinator van het GreenerAge project, deel aan het Forum voor Liberaal Volwassenenonderwijs, in Finland. 

In een discussie met ongeveer 70 deelnemers, waaronder vertegenwoordigers van het ministerie, over de nieuwe routekaart voor liberaal volwassenenonderwijs rond 2030, werd het GreenerAge project – Climate Change and Environmental Literacy for Urban Citizens 55+, gepresenteerd, inclusief de manieren waarop het kan bijdragen aan de ontwikkeling van de routekaart. 

Het was een ander relevant forum voor de verspreiding van het project, een fundamentele voorwaarde voor het succes en de toekomstige brede toepassing ervan!