GreenerAge gepresenteerd op de internationale conferentie Leren en implementeren op het gebied van sociale innovatie

Het Erasmus+ project GreenerAge | Climate Change and Environmental Literacy for Urban Citizens 55+ werd op 8 februari gepresenteerd in Coimbra, op de internationale conferentie Learning and Implementing Social Innovation – talking about Smart Healthy Age-Friendly Environments.

Deze conferentie werd mede georganiseerd door SHINE 2Europe, AFEdemy, NET4Age-Friendly en de Verpleegkundeschool van Coimbra. Onze projectcoordinator (Universiteit van Tampere) nam ook deel aan een van de sessies.

Tijdens de plenaire sessie over “Mensen in het centrum van de interventies” presenteerde Raúl Castaño-Rosa het project, inclusief de te ontwikkelen instrumenten – het compendium voor milieu- en klimaatkennis, het digitale leerplatform, de toolkit voor trainers en een reeks aanbevelingen voor beleidsmakers. Hiermee kunnen volwassenen van 55+ positief k worden geïnformeerd, betrokken en in staat gesteld worden om actie te ondernemen tegen klimaatverandering en meer duurzaam gedrag aan te nemen.

GreenerAge is een project van vijf organisaties uit vijf Europese landen: Portugal, Finland, Nederland, Duitsland en Polen, die zich ten doel stellen bij te dragen aan de overgang naar een groenere wereld.

Elke partner bereidt momenteel een nationaal rapport voor om inzicht te krijgen in de stand van de milieukennis in hun land, de milieu-educatie en de gedragingen die nodig zijn om de schade aan het milieu zoveel mogelijk te beperken, of zelfs meer, wat het milieu ten goede kan komen. Als gevolg daarvan zullen de belangrijkste lacunes en veranderingen in het gedrag van volwassenen van 55+ worden vastgesteld en verder worden aangepakt met de projectinstrumenten.

Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor onze planeet en 55-plussers kunnen een sterke bijdrage leveren aan de overgang naar een groenere wereld: zij hebben vaak tijd, levenservaring en vakkennis, voorwaarden waarmee zij individueel of als vrijwilligers een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een groenere toekomst!